Požarna varnost

Na področju požarne varnosti izvajamo naslednje strokovne naloge:

  • svetovanje v zvezi s požarnim varstvom
  • izdelava požarnih redov (ocene požarne ogroženosti, požarno evakuacijski načrti)
  • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog iz požarnega varstva
  • usposabljanje delavcev s področja varstva pred požarom
  • izdelava načrtov zaščite in reševanja


Copyright 2008, ProVa.si
Izvedba: [ ... ] N3