Koordinatorstvo

Na področju gradbeništva opravljamo naslednje strokovne naloge:

  • naloge koordinatorja VZD v fazi priprave projekta,
  • izdelava varnostnega načrta,
  • naloge koordinatorja VZD v fazi izvedbe projekta


Copyright 2008, ProVa.si
Izvedba: [ ... ] N3