Reference

KRKA, d.d., Novo mesto

Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb,

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,

TEM Čatež d.d.,

Šolski center Novo mesto,

Petrol, d.d.,

Občina Novo mesto,

DARS d.d.,

Sindikat vzgoje in izobraževanja Slovenije,

Terme Krka, d.o.o.

Komunala Črnomelj d.o.o.,

Branko Matjaš s.p.,

Občina Metlika,

Real d.o.o.,

Quiz d.o.o.,

Pro tir d.o.o.,

Pei d.o.o.,

Grad golf Otočec, d.o.o.,

Plastoform d.o.o. Šmarjeta,

Willy Stadler Proizvodnja in trgovina d.o.o.,

Dom starejših občanov Novo mesto,

TRGOVINA IN MESNICA »PRI BINETU«, Lovrin Marija s.p.,

KZ Ivančna Gorica,

Rina d.o.o.,

Štajdohar d.o.o.,

Energogroup d.o.o.,

Gostograd d.o.o.,

ISKRA KONDENZATORJI, Industrija kondenzatorjev in opreme d.d.,

Kostak d.d.,

Standom nepremičnine d.o.o.,

Elektro in gostilna »LATERNA« Peter Madronič s.p.