Izdelava HACCP načrtov in verifikacija

Izvajamo predoglede živilskih obratov in strokovno svetujemo pri vzpostavitvi učinkovitega HACCP sistema.

Nosilec živilske dejavnosti mora v okviru notranjega nadzora zagotoviti zdravstveno ustreznost živil v vseh fazah proizvodnje in prometa z živili.

Nosilec živilske dejavnosti v tem primeru pa je vsak, ki:

  • izvaja proizvodnjo vseh vrst živil,
  • izvaja predelavo vseh vrst živil,
  • izvaja promet vseh vrst živil (tudi če jih zgolj začasno skladišči) in
  • pripravlja in servira živila za končnega potrošnika.

Verifikacija je 6. načelo HACCP sistema, po katerem skupina HACCP določi metode in postopke, ki se uporabljajo za določanje, ali HACCP sistem pravilno deluje.

5. člen Uredbe (ES) št.852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil zahteva od nosilca dejavnosti, da ob vsaki spremembi proizvoda, postopka, ali katere koli stopnje postopka revidira postopek in ga ustrezno spremeni.

Nosilec živilske dejavnosti mora za izvedbo načel HACCP sistema vzpostaviti postopke verifikacije, s katerimi bo ugotovil ali se vsi elementi HACCP sistema izvajajo tako, da je zagotovljena zdravstvena ustreznost oz. varnost končnega izdelka.

Izvajanje verifikacije obsega:

  • pregled in ocenjevanje dokumentacije spremljajočih higienskih programov in HACCP načrta,
  • ogled dejanskega stanja (izpolnjevanje tehničnih in higienskih zahtev obrata ter obvladovanje proizvodnega postopka).