Varno delo s kemikalijami

Na področju dela s kemikalijami izvajamo naloge odgovorne osebe:

  • nadzor in svetovanje nad ustreznim skladiščenjem kemikalij
  • izdelava navodil za varno delo s kemikalijami in ukrepi prve pomoči ob nezgodi
  • priprava prijave uradu za kemikalije za vpis v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo
  • proizvodnjo z nevarnimi kemikalijami
  • preverjanje ali so kemikalije ustrezno označene, razvrščene in pakirane