Izvedeništvo

Izdelava izvedeniških mnenj v primeru nezgode pri delu v postopku kazenske ali odškodninske odgovornosti.

Sodno izvedeniško mnenje izdelamo na podlagi:

  • imenovanja sodišča,
  • po naročilu pravne osebe ali
  • po naročilu fizične osebe,